Our Recruitment Services

Start Hiring Today

Informative Interview

Candidate Interviews

Are you finding it difficult to land a superstar employee? Simply tell us what the position entails, what type of employee you’re looking for, how many daily or weekly hours you’ll require, and we’ll be happy to handle your requests with ease. Contact us now to start hiring the right people for your needs.

Position Recruitment

We make sure to enrich your team with only the best in your industry’s field. Let us know what your company’s needs are and what are your requirements from your employees and we’ll do the rest. Simply focus on your business and we’ll deliver the talent. Contact us today to find your new office star.

Brainstorming

Learn how Agency Petra is built to work for you. Contact us and speak with one of our professional experts to see how we can help you.

Naše vize

Integrita

Přijímáme a zachováváme nejvyšší standardy osobní a profesní etiky, poctivosti a důvěry.

Respekt

Ke každému přistupujeme s nekompromisní úctou, zdvořilostí a spravedlností.

Spolupráce

Pracujeme jako tým a sdílíme znalosti pro neustálé zlepšování, učení a inovace.

Posílení

Jsme schopni poskytovat provozní dokonalost prostřednictvím inovací a vedení na všech úrovních.

Odpovědnost

Jsme zodpovědni za plnění našich závazků vůči kolegům a klientům s jasným pochopením naléhavosti a odpovědnosti, která je v těchto závazcích obsažena.